Farnost

Vše o farnosti.

Služba kněze

Poslání kněze-faráře je služba

  • A) kněžská (udílet a zprostředkovávat svátosti)
  • B) učitelská (katecheze ve škole, katecheze během přípravy na přijetí svátostí a katecheze dospělých věřících)
  • C) pastýřská (poslání evangelizace nejen věřících, ale také zájem o ostatní lidi ve farnosti)

Syndikovat obsah