Kostely

Kostely farnosti

Římskokatolická farnost Lovčice

Nedílnou součástí architektury naší obce je chrám svatého Bartoloměje – znamení historie a duchovního rozměru lidského života. Náš kostel je významnou kulturní památkou, je však hlavně místem setkávání lidí, kteří touží společně sdílet duchovní hodnoty, které jsou aktuální i pro člověka dneška.

Z historie chrámu sv.Bartoloměje v Lovčicích

Obec Lovčice se rozkládá na rozhraní okresu novobydžovského a poděbradského v povodí řeky Cidliny. Břehy Cidliny osídlil už v době bronzové slovanský kmen Charvátů a zanechal tu řadu osad a dvorů. Lovčice mají své jméno od Lovka, o čemž svědčí původní název Lovčice, tj lid Lovkův. Toto příjmení pravděpodobně vzniklo z obecného jména lovec. Historické záznamy o Lovčicích sahají do roku 1299, kdy vesnice náležela k panství žiželickému.

Snímky z kostela z Kratonoh

Snímky z kostela v Kratonohách najdete v naší galerii.

Historie Děkanského chrámu sv. Voršily

Kostel svaté Voršily postavený v letech 1536 až 1543 zdobí dnešní Klicperovo náměstí v Chlumci nad Cidlinou. Toto dílo pernštejnské stavební huti je jednou z nejstarších renesančních staveb v Čechách, s prvky pozdní gotiky. 

Syndikovat obsah