Listy sv. Vorsily

Pravidelný čtvrtletník ze života naší farnosti.

Listy sv. Voršily č. 3 - srpen 2015

Milí farníci!

Během letošní Noci kostelů, která se konala v pátek 29. května, bylo možné vstoupit do věže děkanského kostela, dát se vést starobylým schodištěm a podívat se až ke zvonům, kde se otevřenými okenicemi naskýtal zajímavý a svým způsobem jedinečný pohled na večerní Chlumec...

Listy sv. Voršily č. 2 - květen 2015

Milí farníci!

Nedávno jsme oslavili svátek svaté Kateřiny Sienské. Narodila se 25. března 1347 v Sieně ve střední Itálii. Už jako děvče vstoupila do třetího řádu sv. Dominika. Zasloužila se o návrat papeže z francouzského Avignonu do Říma...

Listy sv. Voršily č. 1 - únor 2015

Milí farníci, dovolte, abych také na začátku tohoto roku poděkoval všem, kteří měli podíl na zdárném průběhu nedávných oslav Vánoc v děkanském kostele sv. Voršily v Chlumci nad Cidlinou. 

Listy sv. Voršily - č. 4 - listopad 2014

Milí farníci,

v neděli 26. října t. r. jsme prožili v našem děkanském kostele sv. Voršily hezkou slavnost posvícení. V ten den přijel mezi nás pan biskup Josef Kajnek z Pardubic, aby sedmi kandidátům udělil svátost biřmování a jednu z nich, katechumenku Veroniku, nejprve pokřtil...

Listy sv. Voršily - č. 3 - srpen 2014

Milí farníci, je tomu pět let co mne královéhradecký biskup Dominik, současný pražský arcibiskup a kardinál, uváděl do chlumecké farnosti. Spolu s vámi bych chtěl Pánu Bohu za ta společná prožitá léta poděkovat a poprosit o další Jeho pomoc pro naši nadcházející spolupráci. 

Listy sv. Voršily č. 2. - květen 2014

Nedávno jsme prožili v našem farním společenství radost z Velikonoc, radost ze slavnostní liturgie, do které jste se mnozí z vás aktivně zapojili nebo se jí zúčastnili. Upřímně jsme se radovali ze svatořečení dvou velikánů poslední doby katolické církve, papeže Jana XXIII. a Jana Pavla II. P

Listy sv. Voršily č. 1 - únor 2014

Milí farníci,

je týden po Hromnicích a Vám se dostává další číslo našich Listů ...

Listy sv. Voršily č. 4 - listopad 2013

Milí farníci, v těchto dnech, v tomto tzv. „dušičkovém“ obdo-bí, pozornost mnohých z nás směřuje k našim dra-hým zemřelým a naše kroky vedou za nimi na mís-to hřbitovů.

Listy sv. Voršily č. 3 - srpen 2013

Milí farníci, spolu s vámi se chci uprostřed letošního horkého léta na chvíli zastavit, poděkovat Pánu Bohu za vše dobré, co se nám v naší farnosti společnými silami podařilo vykonat a zároveň mu svěřit naši budouc-nost. Dovolte mi alespoň dvě zastavení z nedávné historie našeho farního života.

Syndikovat obsah