Postřehy Pavla Seidla - leden 2015

Nevšední zážitek – V sobotu 6. prosince 2014 se konal v zaplněném děkanském kostele sv. Voršily adventní koncert orchestru Harmonie 1872 Kolín. Podle mne šlo o ojedinělou událost v našem kostele. Během koncertu zaznělo 14 skladeb, které bezesporu dokázaly zaujmout i náročného posluchače. V programu vystoupily sólistky Petra Koliášová, Petra Perná, Michaela Suchánková a Helena Hálová. Do programu se zapojil také Chrámový sbor sv. Voršily a dětský pěvecký sbor ZUŠ Chlumec n. C. Chtěl bych za sebe upřímně poděkovat všem, kteří na tomto koncertu vystoupili a oslovili nás svojí hudbou a zpěvem. Moje uznání patří v nespolední řadě manželům Miluši a Ladislavu Kloučkovým. Bez jejich iniciativy a obětavého nasazení by se tento benefiční koncert nekonal. Oni byli také tvůrci myšlenky, že výtěžek z koncertu bude věnován na Zdravotní fond města pro děti a mladistvé.

Vřelé poděkování J Dovolte, abych také na začátku tohoto roku poděkoval všem, kteří měli podíl na zdárném průběhu nedávných oslav Vánoc v děkanském kostele sv. Voršily v Chlumci nad Cidlinou.

- Moje vděčnost náleží rodině Kinských (firmě Kinský dal Borgo a.s.), která darovala ze svých lesů borovičky a smrčky na vánoční výzdobu našich kostelů. Celkem se jednalo o 27 stromků. Tento dar by se do našich kostelů ovšem nedostal bez důležitých zprostředkovatelů. Právem proto patří moje poděkování panu Ing. Jiřímu Žabkovi a jeho spolupracovníkům, kteří stromky dovezli na farní zahradu. Panu Josefu Ulrichovi jsem vděčný, že ochotně dopravil stromky do okolních filiálních kostelů. Pan kostelník Josef Dvořáček, s panem Zezulkou a s panem Miroslavem Myškou umístili stromky do stojanů.
- Vánoce jsou především svátky dětí – A děti z 1. až 5. třídy Základní školy v Chlumci nad Cidlinou se na jejich průběhu podílely i tak, že pod vedením paní učitelky Mgr. Evy Řezáčové okrášlily svými ozdobami vánoční stromky v děkanském kostele sv. Voršily. Také letos děti předvedly své umění a vytvořily zajímavé ozdoby, které mnoho příchozích návštěvníků oslovily.
- Děkuji paní Janě Živné za velmi hezkou výzdobu kostela květinami i další dekorací.
- Pan PaedDr. Vladimír Beňo z Lovčic také letos připravil spolu se třemi dětmi ze ZUŠ v Novém Bydžově vánoční scénku pomocí loutkového divadélka pro školní děti z nižších tříd. Předvedl ji v děkanském kostele ve čtvrtek 18. prosince 2014, kdy si děti přicházely prohlédnout vánoční výzdobu kostela. Věřím, že si divadélko malé diváky získalo.
- V neposlední řadě patří moje velké poděkování všem členům místního Chrámového sboru, který nacvičil vánoční mši a zazpíval ji nejprve na vánočním koncertě v neděli 21. 12. 2014 v kostele v Kratonohách a dále během „Půlnoční mše svaté“ v děkanském kostele v Chlumci nad Cidlinou. Tuto vánoční mši chrámový sbor ještě opakoval v neděli 11. 1. 2015 dopoledne v děkanském kostele v Chlumci a odpoledne v kostele ve Staré Vodě. Vystoupení našeho sboru se setkalo s velkým ohlasem a uznáním přítomných posluchačů. Zásluhu na výkonu chrámového sboru mají především sbormistr pan Dobroslav Netík a varhaník pan Ing. Lukáš Dvořáček.                                                                                  Pavel Seidl