Postřehy Pavla Seidla - duben 2015

Jan Pavel II. – 2.dubna tomu bylo 10 let, kdy zemřel ve Vatikánu nezapomenutelný papež, který se vepsal do mnoha lidských srdcí svým bezprostředním, lidským a vřelým postojem. Polský papež byl také dosud jediným papežem, který přicestoval do Hradce Králové. V sobotu 26. dubna 1997 sloužil na Velkém náměstí slavnostní bohoslužbu a já měl to velké štěstí, že jsem byl vybrán za pomocného ceremonáře (organizuje průběh mše svaté) a mohl jsem být v úplné blízkosti, dnes již svatého, Jana Pavla II. Měl jsem plnou hlavu starostí, abych bez chyby zvládnul své povinnosti. Přesto mi utkvělo v paměti, jak se papež soustředil před začátkem samotné mše svaté. Klečel na klekátku, hlavu měl vloženou do dlaní. Chvílemi odkryl tvář a vzhlédl ke kříži, umístěném naproti klekátku v sakristii katedrály. Z jeho chování vycházela velká soustředěnost, jeho tvář zářila mimořádnou laskavostí. Tento moment je pro mne nezapomenutelnou vzpomínkou na mimořádného člověka, a zároveň i výzvou k následování v opravdovosti a v laskavém přístupu k druhým.

Dobrotivost v našich slovech vytváří důvěru, dobrotivost v myšlení vytváří hloubku a dobrotivost v sebedarování vytváří lásku. Dobrotivost, jinými slovy laskavost a vlídnost je to, co vytváří kousek nebe na zemi a co nás z pozemských starostí nakonec pozvedne k Bohu…

Jídelníček – Kdosi nedávno u oběda ve Školní jídelně poznamenal, že nejlepší zprávou dne, kterou se doví v toku informací, je jídelní lístek od našich milých kuchařek. Zcela s ním souhlasím J

Šťastná to žena – Chodím pravidelně navštěvovat v Pensionu v Chlumci nad Cidlinou jednu starší nemohoucí ženu, která se ale vyznačuje nevídaným optimismem a jakýmsi nadhledem stáří. Vždycky ji informuji, co podnikám ve farnosti nového a o čem v kostele kážu. Na to mně jednou tato žena odpověděla: „Já vám také něco povím, co je u nás nového. Všichni jsme tady trochu švihlí.“ A s chutí se zasmála. Tuto ženu jsem zatím (za dva roky) neviděl se zlobit, ani jsem ji nezažil nespokojenou. Pokaždé od ní odcházím vnitřně obohacen. Jak by řekla paní kněžna v „Babičce“ Boženy Němcové: „Šťastná to žena.“

Diskuse – Občas se po přečtení článku třeba na internetovém portálu iDNES podívám na názory některých diskutujících. Nestačím se divit, kolik je mezi námi odborníků na nejrůznější problémy nebo témata ve světě či v naší republice. Je příznačné, že jména diskutérů se často opakují. Nemohu se zbavit dojmu, že mnozí tito „odborníci“ a „všeználkové“ jsou postižení exhibicionismem.