Postřehy Pavla Seidla - květen 2013

Causa Livia Klausová – Média poměrně často rozebírala napětí okolo jmenování velvyslance naší země na Slovensku, které svými výroky vyvolali, jak prezident Miloš Zeman, tak i ministr zahraničí Karel Schwarzenberg. Upřímně řečeno prezident republiky se chtěl zavděčit panu Klausovi za to, že ho podpořil v prezidentské volbě a ministr zahraničí zase dal najevo, že má ve vztahu k hlavě státu ještě své kompetence, kterých se nemíní vzdát. Rozumné východisko z celého hloupého sporu měla ve svých rukou jediná osoba, paní Livia. Určitě by si získala přízeň všech rozumných lidí, kdyby se zasmála a prohlásila: „Pane prezidente, děkuji za Vaše lichotky a nabídky, ale já ve svém věku přece jen mám jiné ambice než post velvyslankyně.“

Kouzelná příjmení – Znáte to, jak snadno vyslovíte před někým příjmení druhých bez křestních jmen a bez oslovení pan, paní a potom zjistíte menší trapas J. Nedávno jsem na faře v Ratíškovicích, kde jsme měli setkání s několika kněžími, řekl jednomu kolegovi v rámci organizování programu: „Hele, jsme tady téměř všichni, jen ještě za chvíli přiveze Papoušek Kohoutka a Těžký Mikuláška a potom to zahájíme.“ Přiznávám, že mi zpočátku chvíli trvalo, než mi došlo, proč se někteří kolegové smějí.

Starší spolubratři z brněnské diecéze mi vyprávěli, že okolo roku 1968 byl v Brně biskupem Mons.Skoupý, generálním vikářem ThDr.Nováček a rektorem Kněžského semináře ThDr.Učeň. Prý si v té době nějaký zájemce o kněžství znechuceně povzdechl: „Nejprve měl se mnou v semináři pohovory, kdo je teprve učeň, potom se mnou mluvil nějaký nováček a představte si, že mají v Brně skoupého biskupa.“ J

Přednosti našeho města – Mezi ně zcela zaručeně patří neplacené parkování automobilů na vyhrazených místech. To je nevídaná přednost Chlumce nad Cidlinou, kterou mu závidí mnozí návštěvníci. Hned potom moji známí, kteří mne navštěvují z jiných měst, oceňují velkou ochotu mnohých prodavačů a obchodníků jim pomoc, když něco shánějí. Prodavači nejen, že jim ochotně poradí, často vyberou i výhodně levnější produkty, a dokážou je poslat i do jiného obchodu ke konkurenci. Mají upřímný zájem, aby dotyčný zákazník potřebnou věc sehnal. To se také hned tak nevidí. Takže mnohým prodavačům a obchodníkům (nepíšu všem J) patří palec nahoru!

Doba zamčených kostelů – tak to je literární dílo od pana Prof.dr.Zdeňka Vaníčka z roku 2009 (Pan profesor Vaníček pracoval jako právník, poradce zahraniční mise, publicista a hostující profesor mezinárodního práva a mezinárodních vztahů. Je členem katedry telekomunikační techniky Fakulty elektrotechnické ČVUT, spolupracuje s katedrou kybernetiky a s dalšími vysokými školami a se zahraničními akademickými institucemi.) Jeho sbírka poezie mne hodně oslovila. Když si uvědomím, že jde o poezii právníka a technicky založeného člověka, hluboce se skláním před jeho poselstvím. Z dané publikace si dovoluji citovat jednu z básní, která se dotkla mé duše:

„Zákon vzdálenosti“

 • Miliardy let
 • slunce se vzdalují
 • plní vesmír tajemnými silami
 • a boří vzdálenosti
 • do zlomků nepochopitelných strun
 • Nejpodivnější vlnění
 • se prý týká nás:
 • Slunce se vzdalují
 • plní vesmír tajemnými silami
 • a rýsují nejdelší kritickou mez
 • Vzdálenosti mezi dlaněmi
 • tvou a mou