Postřehy Pavla Seidla - květen 2015

Prezident Miloš Zeman pokračuje ve svém zvyku odmítat jmenování profesorů navržených akademickou obcí. Tentokrát se rozhodl, že nepodepíše jmenovací dekrety docentů Jiřího Fajta, Ivana Ošťádala a Jana Eichlera. Rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima proti tomu protestoval. Podle něj hlava státu nerespektuje samosprávu univerzit.

„V případě docenta Fajta jsou to informace o záležitostech kolem Komerční banky. V případě docenta Eichlera je to předlistopadové působení v propagandistických útvarech Československé lidové armády. A v případě docenta Ošťádala jsou to kontakty se Státní bezpečností před rokem 1989,“ řekl na námitky rektora UK mluvčí Hradu Jiří Ovčáček. Je příznačné pro pokryteckého Miloše Zemana, že mu ale již nevadí jiné minulosti. Třeba, že pan Jiří Ovčáček za dobu svého působení v komunistických Haló novinách napsal za dva roky (2002–2004) 443 článků, které jasně svědčí o Ovčáčkově fascinaci komunismem, pan Jindřich Forejt používal neoprávněně akademický titul doktor a pan Vratislav Mynář je dosud ve funkci kancléře stále bez prověrky.

Stanislav Gross – Bývalý premiér ČR byl v roce 2005 pro nejasný zdroj financování svého bytu v Praze na Barrandově (za téměř 4,3 milionů Kč) mediálně i politicky přinucen odstoupit ze své funkce. Stanislav Gross se ale za své nemorální chování vloni v televizním rozhovoru s redaktorem ČT (téměř rok před svojí smrtí) omluvil. Přiznal svoje pochybení. Po smrti expremiéra Grosse prohlásil poslanec Marek Benda, že Stanislavu Grossovi nikdy jeho podvody nemůže odpustit; podobně reagoval poslanec Miroslav Kalousek. Prezident Miloš Zeman odmítl poslat na pohřeb Stanislava Grosse věnce s odůvodněním, že si přestal expremiéra vážit po jeho „zázračném zbohatnutí“, a nelituje, že se spolu neusmířili.

Jako lidé můžeme závažně pochybit, ale vždy je osobním vítězstvím přiznat chybu, omluvit se za ni a činit pokání. Stanislav Gross toto v závěru svého života, když přehodnocoval životní priority, dokázal. Z prohlášení páně Bendy, Kalouska či Zemana se mi jen zvedá žaludek…

Svátek matek – Druhou neděli v květnu jsme oslavili naše maminky. Není třeba příliš zdůrazňovat velikost tohoto dne. Legendární polský kardinál Stefan Wyszyński, který byl velmi blízký papeži Janu Pavlu II., napsal: „Kdykoliv vchází do tvého pokoje žena, vždycky povstaň, i kdybys byl sebevíce zaměstnán. Tím splácíš dluh své matce, která ti sloužila vlastní krví a tělem.“ Jsou to stále hluboká a platná slova pro všechny generace.

Absurdita - Ministerstvo školství ČR připravuje zrušení vzdělávacího programu, podle kterého se učí děti v základních praktických školách. To vyvolalo oprávněnou nevoli ze strany pedagogů i veřejnosti. Drtivá většina odborníků z praxe, zákonných zástupců, ale například i lékařů a psychologů se totiž kloní k názoru, že je vhodné pro tyto děti se speciálními vzdělávacími potřebami zachovat možnost vzdělávání ve škole samostatně zřízené pro tento typ postižení a zároveň se postarat o žáky dlouhodobě neúspěšné ve vzdělávání, kteří se během pobytu v běžné škole setkávají permanentně s neúspěchem, který posléze obyčejně ústí do jejich frustrace a bez odborného zásahu končí únikem ze vzdělávání. Vzniklou petici proti zrušení praktických škol jsem také svým podpisem podpořil. Není pochyb, že praktické školy mají své místo ve společnosti a pomáhají dětem, které dost dobře nemohou zvládnout výuku v základní škole. Doufejme, že zvítězí zdravý rozum a ne svérázný plán Agentury pro sociální začleňování, za kterým konkrétně stojí pánové Martin Šimáček a Viktor Piorecký.

Máš občanku? - To byl první dotaz pracovníka jistých Sběrných surovin na adresu mého známého, když jsme spolu přiváželi do šrotu železný odpad z farního dvora. Poté, co ho kamarád ujistil, že doklad totožnosti u sebe má, se starší vousatý muž podíval na přívěsný vozík s otázkou: „Tak, co jste, hoši, přivezli?“ V zápětí jen suše dodal: „To je jen plechový bordel.“ J Cestou ze Sběrných surovin jsem se neubránil smíchu. Kdyby jen pracovník sběrny věděl, že můj známý, kterého chtěl legitimovat, je šéfem jedné okresní dopravní policie. J