Postřehy Pavla Seidla - únor 2013

Ještě s vámi mluví ten váš Bůh? – Tuto otázku mi nedávno položil jeden (asi desetiletý) rómský chlapec. Občas spolu nějaké to slovo prohodíme, ale tahle otázka neměla chybu. Při chůzi k marketu jsem se mu (i sobě) snažil odpovědět: „Jo, mluví se mnou Bůh, ale musím si na Jeho slovo někdy trpělivě počkat a být potom k Jeho řeči velice pozorný. To víš, někdy mi řekne něco, co se mi moc nelíbí a nechce zrovna udělat. Však to znáš, viď? Když ale na Jeho slovo dám, tak se mi to nakonec vyplatí.“ Co si z toho vybral, nevím. Ale občas je dobré si uvědomit odpověď na otázku, jestli stále ještě (a jak) nasloucháme, když On promlouvá…

Pane redaktore, znáte to, že starého psa novým kouskům nenaučíte! – Uhodnete kdo je autorem těchto slov? Nebudu vás napínat. Je to náš nový prezident. Jeho slova jsou jedním z oblíbených bonmotů, které používá na dotaz, zda bude Miloš Zeman ve své roli prezidenta někým novým. Jako ne volič Miloše Zemana nebudu psát, co mi na něm vadí. To by na tomto místě nebylo poctivé. Oceňuji na něm, že je mimořádně chytrý, pohotový v rétorice a že se nepřetvařuje. Nabízí se ale otázka, zda mu právě toto bude v nové státnické funkci stačit.

Tým poradců - V deníku MF DNES vyšel v úterý 5.2.2013 v rubrice KEMEL tento citát: „Ukazuje se, že potřebnější, než přímá volba prezidenta by byla přímá volba jeho poradců…“ J Autor plně vystihl pravdu o prezidentské volbě. Pokud se hodně mluvilo o negativní kampani, (především ve 2.kole přímé volby našeho prezidenta) která mnohdy šla až za hranici etiky a morálky, potom je namístě otázka, kdo je původcem této kampaně. Odpověď najdeme ve volebních týmech kandidátů. Je jasné, že zvítězit chce každý. Je jasné, že týmy si vybrali sami kandidáti podle svého srdce, rozumu (a snad i svědomí) za účelem zvítězit… 

Je ale smutné, že k vítězství stačí lži a zesměšňování soupeře. Je smutné, že nejsme schopni se poučit minulostí a skočíme na povrchní sliby. Ovšem pozitivní je, že volba probudila národ, probudila zájem o dění v naší domovině…

V čem je také podstata života? - Život se skládá z každodenní stability a věrnosti, která spočívá v dodržení našeho lidského poslání a osobních povinností vůči bližním i vůči sobě. Mimořádné události v našem životě jsou jen příjemným či naopak nevítaným zážitkem, který nám běh času přináší. Je nezbytné naučit se trpělivě snášet jakýsi rituál svého života, ale s tím, že mu dáváme ducha radosti, vnitřního pokoje a naděje. To se nám může dařit, pokud uplatníme svoji osobnost, jedinečnost, charisma. Jsme krásně rozdílní, a proto se můžeme dobře doplňovat. Každý z nás může své dary uplatnit v něčem jiném. Jeden je schopný manažer, jiný dobře vychovává děti a mládež, další je jedinečný v péči o nemocné. Jsou lidé, kteří uzdravují pouhým dobrým slovem, bezelstným úsměvem, upřímným zájmem nebo jen tím, že jsou…J

Na co se již nyní těším? – Na obřady Veliké noci, zpěv našeho Chrámového sboru o Velikonocích, na setkání s vámi, milí! J