Postřehy Pavla Seidla - září 2010

Nedávné povodně a záplavy na Liberecku nás opět vyděsily. Ač jsme měli tragické zkušenosti s povodněmi z let 1997 či 2002, nechceme si jako stát připustit, že se bude jednat i na našem území o poměrně častou záležitost, na kterou zdravý rozum a moudrá předvídavost velí dobře se připravit. Bylo tragikomické, že se za mnoho miliónů nakoupila pro naše občany za státní peníze drahá očkovací vakcína proti tzv. prasečí chřipce, která se zdaleka nevyužila a dané peníze nyní chybí na odstranění škod, které napáchaly povodně. A nikdo není předvolán k zodpovědnosti…

Na zahájení školního roku 2010/11 (1.9.) – se konal den otevřených dveří v Základní škole v Chlumci nad Cidlinou. Spolu s dalšími pozvanými hosty jsem měl možnost zúčastnit se slavnostního přivítání prvňáčků a to je většinou srdeční záležitost. Vidíte nadšení adeptů základního vzdělávání, slyšíte jejich první „hlášky“. V duchu jim přejete, aby jim elán co nejdéle vydržel a aby ve škole rozvinuli své lidské vlohy, nadání a dovednosti. Po rozloučení s prvňáčky byl předveden projekt „Moderními výukovými metodami ke zdokonalování a modernizaci základního vzdělávání.“ Mezi námi, zní to moc vznešeně, coJ ? Prošli jsme učebnami, vybavenými počítačovými soupravami a speciálními učebními pomůckami, novými školními lavicemi. Oceňuji zásluhu těch, kteří třídy zmodernizovali, ale skláním se před těmi, kteří na tento projekt sehnali potřebné finance. Myslím, že pan starosta ing. Uchytil by mohl na toto téma vypravovat své zážitky. Napadá mne, jestli si my ostatní vůbec uvědomujeme, jak moderně vybavenou školu máme a že by našim dětem leckdo mohl jejich moderní výuku závidět. Paní ředitelce a všem pedagogům do nového školního roku přeji pevné nervy. Jejich práce je většinou nedoceněna, což samozřejmě neznamená, že by byla k ničemu. A když vám tu a tam někdo řekne, že vaše hodiny byly „fakt dobré a že vy jste prima“, už proto se vyplatí být učitelem.

Komunální volby – v říjnu půjdeme volit své kandidáty do městského zastupitelstva. Aspoň doufám, že nás co nejvíce půjde k volebním urnám. Upřímně řečeno, ten, kdo odmítá volit zastupitele města, nemá morální právo se vyjadřovat k dění města, natož v něm něco kritizovat. Nehodlám občanům rozdávat v této záležitosti další rady. Lidé dobře vědí, kdo z místních představitelů města a zastupitelů je schopný a pro město něco konkrétně také zařídil. Teď je ještě namístě si oživit svoji paměť a rozpomenout se na tyto skutečnosti.

Já jsem před časem z osobních důvodů odmítnul nabídku vstoupit na kandidátní listinu do městského zastupitelstva. Tím jsem nechtěl říci, že mi je lhostejné veřejné dění v Chlumci. Naopak! Budu se snažit zůstat aktivní v dění našeho města a podle svých možností a schopností se do něho zapojit a pomáhat.

Nakonec výroky moudrých do všedních i nevšedních dnů:

  • „Nemůžeš zabránit tomu, aby ti nad hlavou nelétali ptáci starostí a zármutku. Můžeš však zabránit tomu, aby si na tvé hlavě vybudovali hnízdo“. (Čínské přísloví)
  • „Dobrota ve slovech plodí důvěru. Dobrota v myšlení plodí hloubku. Dobrota v rozdávání plodí lásku.“ (Lao-c´)
  • „Většina lidí vůbec neví, kolik krásy je na zemi a kolik nádhery v malých věcech, v očích děcek, kameni, listu, květině se zjevuje.“ (R.M.Rilke)