Postřehy Pavla Seidla - říjen 2015

Anděl strážník – Asi před 15 – ti lety se vloupali zloději do farního kostela sv. Jiří v Dolní Čermné, kde jsem byl tehdy farářem, a odcizili z něho 22 vzácných sošek mezi nimi také dřevěnou sošku anděla strážného, který drží ochrannou ruku nad malým chlapcem. Když se mnou kriminalisté vedli rozhovor o odcizených věcech a dělali si poznámky do bloku, ptali se mě právě na tuto sošku. Vysvětlil jsem jim, že jde o anděla strážného, který lidem pomáhá na jejich životních cestách. K mému údivu se později v protokolu objevilo: 1 kus sošky „Anděl strážník, který odvádí neposedného chlapce.“ Inu každá profese si žádá svoje. J

Slyší nás Bůh?Kdosi mne nedávno zastavil na ulici a důrazně se mne zeptal: „Vy si opravdu, pane faráři, myslíte, že vás Bůh slyší?“ A s úsměškem dodal: „ Já jsem ho vzýval v mnohých věcech, ale téměř nikdy mně nesplnil, o co jsem ho žádal.“ Napadla mne slova sv. Augustina, který píše: „Bůh nás často milosrdně vyslyší a často milosrdně nevyslyší.“ Ono opravdu záleží na tom, o co konkrétně prosíme. Bůh vidí dál než my a ví, že kdyby nám některé naše prosby hned splnil, uškodilo by nám to. Je to například záležitost nějakého úspěchu v zaměstnání či ve studiu, za který prosíme. Kdyby nám Bůh hned dopomohl k velkému úspěchu, mohli bychom snadno zpychnout a vlastně si ublížit. Bůh dává zakoušet úspěchy jen po kapkách a to je pro náš život prospěšnější.

Strach z imigrantů? - Neustále nás média zahlcují zprávami o imigrantech, kteří již několik týdnů zaplavují některé země Evropy. Tato problematika rozděluje společnost na dva tábory: na ochránce uprchlíků a na jejich odpůrce. Myslím, že migrační vlna je především dopad ztráty určité politické rovnováhy v arabských zemích. Zásahy některých západních velmocí do života těchto zemí, zapříčinily pád totalitních režimů, ale současně vypustily tzv. Džina z láhve. Radikálové – islamisté se dali do pohybu a ten jistě nevěstí nic dobrého. Není pochyb, že mezi uprchlíky je většina mírumilovných lidí, ale také nepochybujme, že mezi nimi budou potenciální zabíječi a hrdlořezové, kteří budou mít za čest padnout pro Islámský stát. Konfrontace s uprchlíky se rozhodně neubráníme. Důležité je včas odhalit, jaké kdo má úmysly.

22. října – V tento den právě vychází říjnové číslo letošních Chlumeckých listů. Ale v tento den je také v katolické církvi památka na svatého papeže Jana Pavla II. Je to osobnost známá nejen věřícím, ale i mnoho lidí jiných vyznání či nevěřících Jana Pavla II. uznávají pro jeho nesporné lidské hodnoty a aktivitu pro všechny potřebné v různých zemích světa. Z jeho 26 -ti letého pontifikátu, který je vysloveně bohatý na mnohé zahraniční cesty a pastorační aktivity, chci vyzdvihnout jeho příklad sebeobětování a zhodnocení vlastního utrpení. Tím nebyly jenom následky atentátu, který byl na něm spáchán 13.5.1981 na Svatopetrském náměstí ve Vatikánu, ale i mnohá další. Od roku 1996 trpěl Parkinsonovou chorobou, která se stále zhoršovala, a v roce 2002 se přidal zánět levého kolenního kloubu. Také měl neustálý třes v levé paži, který byl označován za důsledek atentátu či za nervosvalové postižení. Přes všechna utrpení zůstával stále velmi aktivní a blízký především mládeži. Jim také adresoval svá mnohá poselství. Připomínal, že setkání lidských srdcí během pomoci potřebným dá postupně nový elán, sílu povzbuzovat trpící a přinášet světu mír. Protože je mnoho lidí zraněných životem, bez domova, bez rodiny, bez práce, ztrácejících naději, je třeba v rozjímání nad světlem vyzařujícím z tváře vzkříšeného Krista se naučit žít jako synové světla, kteří přinášejí druhým novou radost. V tomto směru má každý z nás co nabídnout - máme možnost dodat lidem kolem sebe novou chuť do života.